Aktualności
 • Kontakt

  Stowarzyszenie
  Rozwoju i Edukacji "Lider"

  ul.Monte Cassino 13

  70-466 Szczecin

  tel. 889 409 613 (T.Schneider)
   

  fax. 91 422 13 11

   

  e-mail: kontakt@srie-lider.pl

   

  REGON: 321319919

  NR KRS: 0000439753

  NIP: 8513167198

   

  Nr konta: 80-2490-0005-0000-4500-5771-4520 (Alior Bank)

 • Kim jesteśmy?

   

  Jesteśmy grupą ludzi, którzy stawiają na rozwój i edukację siebie zarówno jak i osób, które Nas otaczają. Uczymy, tworzymy i rozwijamy się 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.

   

Subskrypcja

Think - tank

Będąc w pełni  świadomymi wyzwań i problemów przed jakimi stoi nasz region, postanowiliśmy, przy wykorzystaniu funduszy oraz potencjału organizacyjnego i eksperckiego naszego Stowarzyszenia, powołać niekomercyjną instytucję, think-tank, którego celem będzie próba merytorycznego opracowania i pomocy przy wdrożeniu rozwiązań będących odpowiedzią na wyzwania z jakimi boryka się nasz obszar metropolitalny.


Pragniemy przy tym ażeby nasze działania miały charakter kompleksowy; chcemy więc, nie tylko definiować problemy i opisywać je w raportach, lecz także proponować ich, oparte na rzetelnych badaniach i wiedzy naukowej, rozwiązania, włączając w to opracowanie niezbędnych aktów prawnych (uchwał, rozporządzeń itp.) oraz późniejszy monitoring wdrażania opracowanych koncepcji wraz z przygotowaniem ewentualnych zmian będących reakcją na dynamicznie  zmieniającą się sytuację.


Nasz think-tank ma uczestniczyć w przygotowaniu odpowiedzi na najważniejsze wyzwania za jakie uważamy między innymi:
- Narastanie procesów dezurbanizacyjnych i depopulację regionu
- Spadek znaczenia gospodarczego, objawiające się m. in. spadkiem procentowego udziału naszego regionu w PKB Polski
- Konieczność przyciągnięcia inwestorów, w szczególności przedsiębiorstw o profilu produkcyjnym, ważne w kontekście postępującego upadku wytwórczości
-Budowa niezbędnego dla rozwoju wszystkich dziedzin życia kapitału społecznego
- Tworzenie platform kooperacji pomiędzy ośrodkami akademickimi i podmiotami gospodarczymi
Żywimy nadzieję, że nasza działalność umożliwi rozwiązanie przynajmniej części fundamentalnych problemów przed jakimi  stoi Szczecin i cały region.

Zapraszamy do współpracy!

 

Czym jest Think - tank?

Think tank (ang., dosłownie: zbiornik myśli) – z założenia niezależny, niedziałający dla zysku ośrodek zajmujący się badaniami i analizami dotyczącymi spraw publicznych. Do celów działalności think tanków należy zazwyczaj poszukiwanie sposobów rozwiązania problemów społecznych i udział w publicznej debacie. Spotkać można szersze rozumienie tego pojęcia, na oznaczenie grupy osób lub instytucji mających podobne cele, ale niekoniecznie posiadających status organizacji pozarządowych.

Źródło: wikipedia.pl