Aktualności
 • Kontakt

  Stowarzyszenie
  Rozwoju i Edukacji "Lider"

  ul.Monte Cassino 13

  70-466 Szczecin

  tel. 889 409 613 (T.Schneider)
   

  fax. 91 422 13 11

   

  e-mail: kontakt@srie-lider.pl

   

  REGON: 321319919

  NR KRS: 0000439753

  NIP: 8513167198

   

  Nr konta: 80-2490-0005-0000-4500-5771-4520 (Alior Bank)

 • Kim jesteśmy?

   

  Jesteśmy grupą ludzi, którzy stawiają na rozwój i edukację siebie zarówno jak i osób, które Nas otaczają. Uczymy, tworzymy i rozwijamy się 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.

   

Subskrypcja

Szkolenie: Zamówienia publiczne w obrocie gospodarczym

Kursy i szkolenia » Wszystkie » Szkolenie: Zamówienia publiczne w obrocie gospodarczym

Szkolenie: Zamówienia publiczne w obrocie gospodarczym

 

 

W dzisiejszych czasach najwięcej zamówień pochodzi z sektora publicznego, który rządzi się nieco innymi prawami niż sektor prywatny. W większości przypadków podstawą zlecenia jest postępowanie o udzielenie zamówienia w trybue ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Największy wpływ na system zamówień publicznych w Polsce mają kolejne zmiany (nowelizacje) Pzp oraz wielu innych przepisów prawnych będących w bezpośrednim związku z ustawą (akty wykonawcze). Jak sobie poradzić z ogromem przepisów dotyczących prawa zamówień publicznych? Jakie zmiany przedstawiają najnowsze nowelizacje pzp? Kiedy je stosować i w jaki sposób interpretować przepisy, aby uniknąć ewentualnych błędów?

 

Te i inne problemy postaramy się wyjaśnić na naszym szkoleniu, na którym specjaliści w dziedzinie zamówień publicznych przedstawią i omówią uregulowania prawne związane z funkcjonowaniem systemu zamówień publicznych, w tym w szczególności:

-szczegółowe omówienie źródeł prawa wspólnotowego w zakresie zamówień publicznych; ustawy Prawo Zamówień Publicznych wraz z przepisami wykonawczymi,

- case study - praktyczne rozwiązywanie najczęstszych problemów przy zamówieniach publicznych podparte doświadczeniami zdobytymi w trakcie kontroli zamówień publicznych,

-analizę orzecznictwa sądów powszechnych, zespołów arbitrów, oraz komisji ds. orzekania w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych a także oficjalnych stanowisk Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

 

program szkolenia:

L.p.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

1.

Podstawy prawa cywilnego

4

2.

Prawo działalności gospodarczej – podstawowe formy prowadzenia działalności gospodarczej

3

3.

Odpowiedzialność zamawiającego i wykonawcy

2

4.

Zabezpieczenie zobowiązań

2

5.

Zasady udzielania zamówień publicznych

3

6.

Dokumenty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

4

7.

Ochrona uczciwej konkurencji

2

8.

Środki ochrony prawnej w prawie zamówień publicznych

3

9.

Umowy w prawie zamówień publicznych

1

10.

Źródła informacji o zamówieniach publicznych

1

11.

Zamówienia publiczne w projektach dofinansowanych z funduszy UE

3

12.

Techniki negocjacji

           3

Razem:           31

Organizator zastrzega możliwość dokonywania zmian w tematyce szkolenia oraz wymiaru godzinowego poszczególnych przedmiotów, przy czym łączna liczba godzin szkoleniowych nie będzie mniejsza niż 31h.

 

Cena: 550zł brutto

Pobierz formularz zgłoszeniowy i odeślij do nas e-mailem