Aktualności
 • Kontakt

  Stowarzyszenie
  Rozwoju i Edukacji "Lider"

  ul.Monte Cassino 13

  70-466 Szczecin

  tel. 889 409 613 (T.Schneider)
   

  fax. 91 422 13 11

   

  e-mail: kontakt@srie-lider.pl

   

  REGON: 321319919

  NR KRS: 0000439753

  NIP: 8513167198

   

  Nr konta: 80-2490-0005-0000-4500-5771-4520 (Alior Bank)

 • Kim jesteśmy?

   

  Jesteśmy grupą ludzi, którzy stawiają na rozwój i edukację siebie zarówno jak i osób, które Nas otaczają. Uczymy, tworzymy i rozwijamy się 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.

   

Subskrypcja

Szkolenie: Realizacja inwestycji budowlanych celu publicznego oraz procedury FIDIC (1 dzień)

Kursy i szkolenia » Dla prawników » Szkolenie: Realizacja inwestycji budowlanych celu publicznego oraz procedury FIDIC (1 dzień)

Oferta skierowana jest do kadry kierowniczej Personelu Zamawiającego i Wykonawcy, oraz Inżynierów w Kontraktach na realizację inwestycji budowlanych celu publicznego według Prawa zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego, przepisów wykonawczych, oraz procedur FIDIC.
 

Cel szkolenia
Omówienie uwarunkowań prawnych realizacji inwestycji budowlanych w zamówieniach publicznych. Istota Warunków Kontraktowych FIDIC w realizacji inwestycji budowlanych.

PROGRAM SZKOLENIA
(WARSZTATY)

1. INWESTYCJE BUDOWLANE

Uwarunkowania prawne w ustawie Prawo zamówień publicznych i Kodeksie cywilnym. Kontrakt i umowa. Hierarchia ważności dokumentów w kontrakcie FIDIC. Strony kontraktu: Zamawiający i Wykonawca. Rola Inżyniera w realizacji inwestycji budowlanych a Prawo budowlane. Realizacja inwestycji w oparciu o tzw. Czerwoną i Żółtą Książkę FIDIC. Kontrakty obmiarowe i ryczałtowe. Ryzyko Zamawiającego i ryzyko Wykonawcy.

2. PRZYGOTOWANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA INWESTYCJE BUDOWLANE

Opis przedmiotu zamówienia. Obowiązki Zamawiającego. Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót – ich rola i miejsce w kontrakcie. Dokumentacja Projektowa (Rysunki). Wynagrodzenie Wykonawcy. Przedmiar robót (obmiarowy i ryczałtowy), oraz Preambuła do przedmiaru robót. Kwoty tymczasowe (warunkowe). Program funkcjonalno – użytkowy (Wymagania Zamawiającego). Warunki Kontraktowe FIDIC w zamówieniach publicznych. Zgodność Warunków Kontraktowych FIDIC z Ustawą Prawo zamówień publicznych, Kodeksem cywilnym i Kodeksem postępowania cywilnego, oraz Prawem budowlanym.

3. REALIZACJA INWESTYCJI BUDOWLANYCH CELU PUBLICZNEGO

Uwarunkowania prawne realizacji inwestycji budowlanych w zamówieniach publicznych? Istotne zapisy ustawy Prawo zamówień publicznych i przepisów wykonawczych. Kodeks cywilny w zamówieniach publicznych. Prawa i obowiązki Zamawiającego, oraz Wykonawcy po zawarciu umowy (kontraktu). Zamówienia (roboty) dodatkowe i uzupełniające z ustawy Prawo zamówień publicznych. „Roboty zamienne” w zamówieniach publicznych. Zmiana umowy, aneksy, rozwiązanie umowy. Roboty konieczne do wykonania nieobjęte umową. Roszczenia Wykonawcy. Uwarunkowania prawne nieprzestrzegania przez Wykonawcę obowiązującego Prawa w zamówieniach publicznych.