Aktualności
 • Kontakt

  Stowarzyszenie
  Rozwoju i Edukacji "Lider"

  ul.Monte Cassino 13

  70-466 Szczecin

  tel. 889 409 613 (T.Schneider)
   

  fax. 91 422 13 11

   

  e-mail: kontakt@srie-lider.pl

   

  REGON: 321319919

  NR KRS: 0000439753

  NIP: 8513167198

   

  Nr konta: 80-2490-0005-0000-4500-5771-4520 (Alior Bank)

 • Kim jesteśmy?

   

  Jesteśmy grupą ludzi, którzy stawiają na rozwój i edukację siebie zarówno jak i osób, które Nas otaczają. Uczymy, tworzymy i rozwijamy się 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.

   

Subskrypcja

Szkolenie: Pozyskiwanie dofinansowań z PFRON

Kursy i szkolenia » Wszystkie » Szkolenie: Pozyskiwanie dofinansowań z PFRON

Nasze szkolenie skerowane jest do wszystkch osób zainteresowanych pozyskiwaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawych i rozliczaniem dofinansowań do zatrudnienia osób z orzeczoną niepełnosprawnością.Kwoty dofinansowań sięgać nawet 100% wszystkich kosztów związanych z zatrudnieniem takiego pracownika! Możemy także pomóc w przyogtowaniu wniosku i skompletowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów.
 
PROGRAM SZKOLENIA
Dzień I:
1. Wprowadzenie do zagadnień związanych z tematyką PFRON
- podstawowe pojęcia
- czym jest PFRON
- zasady udzielania dofinansowań
- rodzaje programów wspierających rozwój przedsiębiorstw
2. Instytucje przyznające/orzekające o niepełnosprawności – zasady przyznawania stopni niepełnosprawności
3. Rodzaje/typy niepełnosprawności – omówienie podstawowych rodzajów grup niepełnosprawności oraz zasad klasyfikowania schorzeń.
4. Analiza dokumentów potwierdzających niepełnosprawność
- weryfikacja dokumentów
5. Najczęściej popełniane błędy przy klasyfikacji osób niepełnosprawnych, identyfikacji orzeczeń oraz weryfikacji pozostałej dokumentacji potwierdzającej niepełnosprawność.
6. Przepisy regulujące zagadnienia zatrudniania osób niepełnosprawnych:
- Kodeks Pracy
- Ustawa o rehabilitacji i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (omówienie najważniejszych zmian i ich perspektywy)
7. Umowa o pracę z osobą niepełnosprawną
- wymogi
- rodzaje umów
- warunki umowy których nie może zabraknąć
8. Pozostałe dokumenty kadrowe niezbędne do spełnienia warunków formalno-prawnych dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych
- przygotowanie skierowań na badania lekarskie
- ewidencja czasu pracy
- zasady naliczania urlopów
- warunki dotyczące skróconego czasu pracy
9. Obowiązki pracodawcy względem zatrudnionej osoby niepełnosprawnej.
10. Przedsiębiorstwa do i powyżej 25 etatów (warunki otrzymania dofinansowań). Definicja wskaźnika 6% i naliczanie wpłat na PFRON oraz karnych odsetek.
11. Przedstawienie najczęściej pomijanych warunków mających wpływ na wielkość refundacji oraz omówienie błędów w naliczaniu dofinansowania.
12. Wysokość dofinansowań
13. Przygotowanie przedsiębiorstw do rejestracji w PFRON – główne zasady i dokumenty oraz omówienie procedury rejestracji
14. Efekt zachęty
15. WND
- omówienie zasad prawidłowego wypełniania dokumentów WND
- omówienie zasad dotyczących wyliczania średniego zatrudnia za okres sprawozdawczy 
i okres 12 miesięcy poprzedzających ten okres
- ćwiczenia związane z wyliczaniem średniego zatrudnienia – realizowane w oparciu 
o przygotowane casy/analiza trudnych przypadków
- ćwiczenia związane z wypełnianiem dokumentów WND na przykładach różnych form prawnych firm, wielkości zatrudnienia oraz ilości pracowników niepełnosprawnych.
 
Dzień II:
1. INFDP
- omówienie zasad prawidłowego wypełniania dokumentów INFDP
- omówienie zasad naliczania kosztów płacy
- ćwiczenia związane z wyliczaniem kosztów płacy - realizowane w oparciu o przygotowane casy/analiza trudnych przypadków
- omówienie zasad prawidłowego wyliczania limitów kosztów płacy oraz wielkości dofinansowań
- ćwiczenia związane z wypełnianiem dokumentów INFDP na różnych przykładach
2. INFOPP
- omówienie zasada prawidłowego wypełniania załącznika dotyczącego informacji o uzyskanej pomocy publicznej
- ćwiczenia/analiza przypadków
3. Analiza błędów występujących podczas przygotowywania comiesięcznych rozliczeń oraz raportów o uzyskanej pomocy publicznej.
4. Wskazówki pozwalające na identyfikację nieprawidłowości przy rozliczeniach kosztów płacy.
5. Zasady rozliczeń refundacji ZUS dla właścicieli przedsiębiorstw
- omówienie zasad wypełniania dokumentu Wn-UG
- omówienie zasad wypełniania dokumentu INFOPP
6. Zasady kontroli z PFRON – jak skutecznie przygotować się do kontroli – na jakie dokumenty/dane zwrócić szczególną uwagę
7. Omówienie zasad funkcjonowania aplikacji SODIR-PFRON
8. Zasady występowania o środki na stworzenie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych
9. Zasady udzielania ulg kontrahentom dotyczących odliczeń we wpłatach na PFRON – dotyczy podmiotów z otwartego rynku pracy
- warunki formalne umożliwiające udzielania ulg
- zasady naliczania ulg
10.Metody rekrutacji i selekcji pracowników niepełnosprawnych.
11. Pytania uczestników
 

Cena: 300 zł brutto

Pobierz formularz zgłoszeniowy i odeślij do nas e-mailem