Aktualności
 • Kontakt

  Stowarzyszenie
  Rozwoju i Edukacji "Lider"

  ul.Monte Cassino 13

  70-466 Szczecin

  tel. 889 409 613 (T.Schneider)
   

  fax. 91 422 13 11

   

  e-mail: kontakt@srie-lider.pl

   

  REGON: 321319919

  NR KRS: 0000439753

  NIP: 8513167198

   

  Nr konta: 80-2490-0005-0000-4500-5771-4520 (Alior Bank)

 • Kim jesteśmy?

   

  Jesteśmy grupą ludzi, którzy stawiają na rozwój i edukację siebie zarówno jak i osób, które Nas otaczają. Uczymy, tworzymy i rozwijamy się 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.

   

Subskrypcja

Szkolenie dla rad pedagogicznych: Aktualności w prawie oświatowym

Kursy i szkolenia » Wszystkie » Szkolenie dla rad pedagogicznych: Aktualności w prawie oświatowym

Szkolenie dla rad pedagogicznych: Aktualności w prawie oświatowym

1. Zmiany w przepisach prawa w zakresie oświaty – nowe rozwiązania prawne.

 • realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

 • organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych

 •  praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 • organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole/placówce

 • ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów

 •  realizacja edukacji prawnej

 •  zadania nauczyciela związane z nadzorem pedagogicznym pełnionym przez dyrektora szkoły/placówki


2. Przegląd obowiązujących przepisów prawnych związanych z prowadzeniem
dokumentacji przebiegu nauczania.

-dokumentacja przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej
-dokumentacja nauczyciela wynikająca z organizacji przebiegu kształcenia
-dokumentacja związana z udzielaniem uczniowi pomocy  psychologiczno-pedagogicznej
-dokumentacja wychowawcy i zespołu nauczycieli uczącego dany oddział
-dokumentacja nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego
-uchwały i zarządzenia dyrektora jako wewnętrzne akty normatywne obowiązujące w szkole
-druki ścisłego zarachowania

Czas trwania: 4 godziny

Cena: do negocjacji

Pobierz formularz zgłoszeniowy i wyślij do Nas e-mailem!