Aktualności
 • Kontakt

  Stowarzyszenie
  Rozwoju i Edukacji "Lider"

  ul.Monte Cassino 13

  70-466 Szczecin

  tel. 889 409 613 (T.Schneider)
   

  fax. 91 422 13 11

   

  e-mail: kontakt@srie-lider.pl

   

  REGON: 321319919

  NR KRS: 0000439753

  NIP: 8513167198

   

  Nr konta: 80-2490-0005-0000-4500-5771-4520 (Alior Bank)

 • Kim jesteśmy?

   

  Jesteśmy grupą ludzi, którzy stawiają na rozwój i edukację siebie zarówno jak i osób, które Nas otaczają. Uczymy, tworzymy i rozwijamy się 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.

   

Subskrypcja

Podstawowy warsztat coachingowy

Kursy i szkolenia » Wszystkie » Podstawowy warsztat coachingowy

 

Podstawowy warsztat coacha

 

Celem warsztatu jest zapoznanie słuchaczy z przybliżenie tematyki coachingu w życiu prywatnym i zawodowym, uczestnicy warsztatu zapoznają się z podstawowymi umiejętnościami profesjonalnego coacha. Po treningu słuchacze będą potrafili zaprojektować rozmowę coachingową i stosować pytania otwierające i odpowiednie zwroty jezykowe . Będzie również posiadał podstawową wiedzę z zakresu psychologii umożliwiającą mu lepsze zrozumienie klienta.

I.                    Dzień (8 godz.)

1.       Czym jest coachingu,

a.       Definicja coachingu, różnice między coachingiem, konsultingiem, psychoterapią, mentoringiem, counsellingiem

b.      Cele coachingu

·         Udoskonalenie dotychczasowego działania

- Relacja: działanie - efekt

·         Udoskonalanie nowej perspektywy

- Relacja: założenia – działanie – efekt

·         Transformacja podstawowych pryncypiów

- Relacja: kontekst – założenia – działanie efekt

c.       Zasady efektywnej praktyki

·         Interaktywność

·         Współpraca

·         Ciągłość

·         Indywidualizacja

·         Autentyczne zaangażowanie

d.      Modele coachingu

2.       Budowanie relacji

a.       Partnerstwo

b.      Zaufanie

c.       Odpowiedzialność

d.      Autentyczność

e.      Docenianie sukcesu i przepracowywanie porażek

f.        Opór

g.       Przeniesienie i przeciwprzeniesienie

 

3.       Procesy emocjonalne

a.       Rozpoznawanie emocji

b.      Dostrajanie się do innych

c.       Kontrola emocji

d.      Wyrażanie emocji

e.      Radzenie sobie ze stresem

·   Relaksacja

·   Wewnętrzny dialog

·   Techniki oddechowe

4.       Wprowadzenie do komunikacji

a.       Podstawowe modele komunikacji

b.      Komunikacja werbalna i niewerbalna

c.       Znaczenie komunikatów niewerbalny

·   Mimika

·   Gesty

·   kinzezjetyka

·   proksemika

II. Dzień (8 godz.)

5.       Umiejętności komunikacyjne

a.       Aktywne słuchanie

·         Poziomy słuchania

·         Odzwierciedlanie

·         Klaryfikacja

·         Parafrazowanie

·         Podsumowywanie

·         Odzwierciedlanie stanów emocjonalnych klienta

b.      Zadawanie pytań

·         Rodzaje pytań

·         Dialog sokratejski

c.       Bariery komunikacyjny

d.      Kanały percepcji

6.       Temperamenty i cechy osobowości

a.       Podstawowe cechy temperamentu

·   Sangwinik, melancholik, flegmatyk, choleryk

·   Temperament a zachowania

b.      Cechy osobowości        

·   Neurotyzm, ekstrawersja, otwartość,  ugodowość, sumienność

  

Cena: 330zł brutto

Pobierz formularz zgłoszeniowy i odeślij do Nas e-mailem